Skip links
SKU: DT-R382 Categories: , ,

Description

Dialekttempen kom til verden i 1999 og har siden vokst til 250 ferdige plasser.
Det jobbes med og ferdiggjøre nye plasser hele tiden,
så har ikke din by eller bygd sin egen temp, så hører vi gjerne fra deg.
Dialekttempen er den perfekte gaven til den som har alt,
passer utmerket til hjemmet og på fritidsboligen.
Høyde: 33cm
bredde: 9cm
Kommer i gave-eske m/skruer for montering.
Hyggelig info:
Ringerike er en norsk kommune som ligger i den østlige delen av Buskerud fylke. Dens administrasjonssenter er Hønefoss. Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til GranJevnakerLunner og Oslo, i sør til Bærum og Hole, og i vest til ModumKrødsherad og Flå. Ringerike har dermed elleve nabokommuner. Kommunen hadde 29 531 innbyggere per oktober 2013.
Ringerike kommune oppsto 1. januar 1964, etter en kommunesammenslåing mellom kommunene HoleTyristrandHønefossNorderhov og Ådal. En mindre del av Flå kommune ble også tilført den nye storkommunen. Hole trakk seg ut av storkommunen fra 1. januar 1977 og ble selvstendig kommune igjen. Ringerike er blant de mellomstore bykommunene i Norge og den er største skognæringskommune, hvor næringslivet i stor grad tuftet på tømmerstokken. Det drives imidlertid også et betydelig jordbruk der. Industri-, handels- og servicevirksomhet er også økende.
Navnet Ringerike er satt sammen av de to ordene hringr (ring) og riki (rike eller landskap), og ble opprinnelig brukt om et mye større geografisk område enn det som omfattes av den moderne kommunen, nemlig det landskapsområdet som kalles Ringerike. Opprinnelsen skriver seg helt tilbake til de første navngitte kongene som bodde på Ringerike og så langt tilbake som norgeshistorien er skrevet. Man tror at de første «ringerikingene» bosatte seg (i ring) rundt Tyrifjorden, og at dette kan ha med navnet å gjøre.

Additional information

Vekt 0,262 kg