Skip links

Description

Hen kirke Isfjorden
Hen kirke ligger sentralt i bygda Isfjorden i Rauma Kommune. Kirken har omtrent 300 sitteplasser.
Den er en del av Den norske kirke og hører til Indre Romsdal prosti i Møre bispedømme.
Kirken ble bygd på 1830-tallet og innviet den 21. oktober 1835. Kirken har tykke vegger av gråstein, med leire som mørtel. Utvendig er murene pusset med kalkmørtel og hvitmalt. Takkonstruksjonen og klokketårnet er av treverk. Taket er tekket med skifer, mens klokketårnet har løkkuppel som er belagt med kobber.
Kirken er bygd på et eldre kirkested. En regner med at det har vært kirke der siden 1300-tallet. Tidligere stod det en stavkirke på samme sted. Denne var i så dårlig forfatning at den måtte rives. En gammel kirkeklokke fra1200-tallet er bevart og finnes på Romsdalsmuseet i Molde.

Additional information

Vekt 0,262 kg