Skip links

Description

Dialekttempen kom til verden i 1999 og har siden vokst til 250 ferdige plasser.
Det jobbes med og ferdiggjøre nye plasser hele tiden,
så har ikke din by eller bygd sin egen temp, så hører vi gjerne fra deg.
Dialekttempen er den perfekte gaven til den som har alt,
passer utmerket til hjemmet og på fritidsboligen.
Høyde: 33cm
bredde: 9cm
Kommer i gave-eske m/skruer for montering.
Hyggelig info:
Ørskog kirke er en langkirke fra 1873 i Ørskog kommune, Møre og Romsdal fylke.
Byggverket er i tre og har 650 plasser.
Åttekantkirken
Den forrige kirken var åttekantet og ble oppført i 1807 av Elling Walbøe. Den ble demontert i 1872 og flyttet til Leikong i Herøy.[1] J.F.L. Dreiers bilde fra 1826 viser kirken som ble flytte til Herøy, men Dreiers fantasifulle tegning fremstiller bygget som en korskirke. Siste gudstjeneste på Sjøholt ble holdt 7. april 1872. Deretter ble kirken plukket ned og fraktet med båt til Leikong. Ørskog fikk 750 specidaler for bygget. Før året var omme var kirken reist på den ny tomten på Leikong, 26. januar 1873 ble kirken på Leikong vigslet. Bygget var først tekt med spon, noen år senere kom det skifer fordi spon ikke holdt.[2]
Stavkirken
Den middelalderske stavkirken i Ørskog var trolig korsformet og ifølge Dietrichson kan korsarmene være påsatt senere. Stavkirken i Ørskog var blant de største i landet med 2568 kvadratfot.[3] Hans Strøm skrev om stavkirken: «som vel ikkun er opført av staver, men dog en ordentlig Korskirke». Dietrichson konkluderer med at Ørskog var en av fire stavkirker i korsform fra 1300-tallet.[4] «Eyraskogs kirkja» ble omtalt i 1325 og senere i Aslak Bolts jordebok. På 1600-tallet var kirken sterkt forfallen og skal ha blitt satt opp på nytt i 1642 som stavkirke. Innberetningen fra 1722 omtaler bygget som en smukk stavkirke med rundt apsis og intakte svalganger. Hans Strøm skrev også at den var forsynt med et par små tårn eller trespir. Stavkirken ble revet i 1806 da nye kirke ble reist. En dør fra 1642 ble brukt om igjen i åttekantkirken reist 1807 (Dietrichson visste ikke om den gamle døren ble med da åttekantkirken ble flyttet til Herøy. Ifølge Peder Fylling ble steinplaten fra stavkirkens alterbord brukt i trappen i prestegården.[5]

Additional information

Vekt 0,262 kg