Skip links

Description

Dialekttempen kom til verden i 1999 og har siden vokst til 250 ferdige plasser.
Det jobbes med og ferdiggjøre nye plasser hele tiden,
så har ikke din by eller bygd sin egen temp, så hører vi gjerne fra deg.
Dialekttempen er den perfekte gaven til den som har alt,
passer utmerket til hjemmet og på fritidsboligen.
Høyde: 33cm
bredde: 9cm
Kommer i gave-eske m/skruer for montering.
Hyggelig info:
Skodjebruene er to veibruer i Skodje kommune i Møre og Romsdal. Bruene var tidligere del av veiforbindelsen (riksvei 661) over Skodjestraumen. Skodjestraumen bru krysser Straumen (Storstraumen) mellom fastlandet i nord og Storholmen.Eggestraumen bru krysser Eggestraumen (Heggestraumen) mellom Storholmen og Kasholmen. De to bruene ble avløst avStraumsbrua i 2004.
Skodjestraumen bru har et spenn på 57 meter og seilingshøyde 14 meter, mens Eggestraumen bru har et spenn på 40 meter. Begge bruene er steinhvelvbroer. Skodjestraumen bru er Norges største steinhvelvbru. Byggingen av bruene begynte i 1911, og de sto ferdig i 1919. Veien ble imidlertid åpnet først i 1922. Skodjestraumen tunnel er en del av anlegget og var i sin tid den første veitunnelen i fylket.
De siste årene før nybrua ble åpnet var det vekt- og bredderestriksjoner for trafikken på Skodjestraumen bru. Det betydde at den tyngre og bredere trafikken måtte ta omveien om Skodje sentrum. Etter at den nye brua åpnet ble gammelbrua stengt for biltrafikk.
Den gamle veiforbindelsen over Skodjestraumen er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Verneforslaget gjelder de to bruene, en kort tunnel (Skodjestraumtunnelen (101 meter)) og selve veidelen. Bruene, tunnelen og veien skal oppgraderes og brukes som gang- og sykkelvei. Oppgraderingen skal foregår i 2012.
Riksantikvaren fredet i 2015 bruene som teknisk og arkitektonisk avansert anlegg fra tidlig 1900-tall. «Med sin elegante linjeføring og den gjennomtenkte materialbruken og detaljeringa er Skodjebruene arkitektur av høg kvalitet» ifølge Riksantikvaren.

Additional information

Vekt 0,262 kg